Ora
Cote
1.01
1000
Meci 1 2 data
Meteleshko I. - Babkin A. 7096
2.79 1.35 25.05. 16:30
Ovchinnikov A. - Matveyev I. 7098
2.27 1.52 25.05. 16:30
Yanshaev A. - Ivanov Viktor 7100
1.65 2.03 25.05. 16:30
Babkin A. - Sadkov A. 7101
2.79 1.35 25.05. 17:00
Ivanov Viktor - Kolesnikov D. 7106
1.55 2.20 25.05. 17:00
Matveyev I. - Khomutov S. 7115
1.43 2.50 25.05. 17:00
Basmanov D. - Meteleshko I. 7148
1.43 2.50 25.05. 17:30
Nikiforov O. - Yanshaev A. 7149
1.60 2.11 25.05. 17:30
Vakhnin G. - Ovchinnikov A. 7239
1.43 2.50 25.05. 17:30
Bazilevskii V. - Safonov V. 7240
1.45 2.44 25.05. 19:00
Khudaiberdiyev Z. - Pinkovskii P. 7241
2.03 1.65 25.05. 19:00
Ogai S. - Ilyukhin E. 7246
3.03 1.30 25.05. 19:00
Kirilenko A. - Vakar S. 7265
2.27 1.52 25.05. 19:30
Pronkin M. - Demic Y. 7267
1.50 2.31 25.05. 19:30
Skrebnev A. - Sayanov D. 7268
1.43 2.50 25.05. 19:30
Ilyukhin E. - Skrebnev A. 7269
1.86 1.78 25.05. 20:00
Pinkovskii P. - Pronkin M. 7270
1.65 2.03 25.05. 20:00
Safonov V. - Kirilenko A. 7271
2.79 1.35 25.05. 20:00
Demic Y. - Khudaiberdiyev Z. 7272
2.31 1.50 25.05. 20:30
Sayanov D. - Ogai S. 7273
1.55 2.20 25.05. 20:30
Vakar S. - Bazilevskii V. 7274
2.03 1.65 25.05. 20:30
Bazilevskii V. - Kirilenko A. 7275
1.82 1.82 25.05. 21:00
Khudaiberdiyev Z. - Pronkin M. 7276
1.60 2.11 25.05. 21:00
Ogai S. - Skrebnev A. 7277
2.93 1.32 25.05. 21:00
Ilyukhin E. - Sayanov D. 7278
1.55 2.20 25.05. 21:30
Pinkovskii P. - Demic Y. 7279
1.70 1.96 25.05. 21:30
Safonov V. - Vakar S. 7280
4.36 1.15 25.05. 21:30
Meci 1 2 data
Ermolaev A. - Nemchenko D. 7368
2.22 1.54 25.05. 16:30
Kuzin A. - Chukanov M. 7369
2.53 1.42 25.05. 16:30
Bonishchuk T. - Kovalenko V. 7370
1.87 1.77 25.05. 16:30
Sukovatyi I. - Elkhov A. 7371
1.69 1.97 25.05. 17:00
Gusev V. - Obrazkov O. 7372
3.15 1.28 25.05. 17:00
Bratukhin Y. - Shekhovtsov A. 7373
2.20 1.55 25.05. 17:15
Ermolaev A. - Sukovatyi I. 7376
2.15 1.58 25.05. 17:30
Chukanov M. - Plusch P. 7377
1.63 2.06 25.05. 17:30
Obrazkov O. - Kobets V. 7378
1.69 1.97 25.05. 17:30
Kuzin A. - Bonishchuk T. 7379
1.38 2.67 25.05. 18:00
Nemchenko D. - Elkhov A. 7383
2.29 1.51 25.05. 18:00
Kovalenko V. - Gusev V. 7384
1.64 2.04 25.05. 18:00
Elkhov A. - Ermolaev A. 7385
1.81 1.83 25.05. 18:30
Plusch P. - Kuzin A. 7386
1.34 2.84 25.05. 18:30
Bonishchuk T. - Chukanov M. 7387
2.06 1.63 25.05. 18:30
Panin V. - Shekhovtsov A. 7388
1.70 1.96 25.05. 18:45
Nemchenko D. - Sukovatyi I. 7389
1.59 2.13 25.05. 19:00
Plusch P. - Obrazkov O. 7390
1.14 4.51 25.05. 19:00
Kobets V. - Kovalenko V. 7391
1.81 1.83 25.05. 19:00
Panin V. - Bratukhin Y. 7392
2.53 1.42 25.05. 19:15
Nemchenko D. - Ermolaev A. 7393
1.55 2.20 25.05. 19:30
Chukanov M. - Obrazkov O. 7394
1.70 1.96 25.05. 19:30
Kovalenko V. - Plusch P. 7395
1.55 2.20 25.05. 19:30
Kuzin A. - Kobets V. 7396
1.55 2.20 25.05. 20:00
Elkhov A. - Sukovatyi I. 7397
1.97 1.69 25.05. 20:00
Bonishchuk T. - Gusev V. 7398
2.29 1.51 25.05. 20:00
Shekhovtsov A. - Bratukhin Y. 7399
1.55 2.20 25.05. 20:15
Sukovatyi I. - Ermolaev A. 7400
1.59 2.13 25.05. 20:30
Kobets V. - Bonishchuk T. 7401
1.48 2.36 25.05. 20:30
Gusev V. - Chukanov M. 7402
3.15 1.28 25.05. 20:30
Elkhov A. - Nemchenko D. 7403
1.50 2.31 25.05. 21:00
Obrazkov O. - Kovalenko V. 7404
1.23 3.50 25.05. 21:00
Gusev V. - Kuzin A. 7405
3.98 1.18 25.05. 21:00
Meci 1 2 data
Smirnov A. - Gruzdov E. 7169
3.50 1.23 25.05. 16:50