Ora
Cote
1.01
1000
Meci 1 2 data
Ermilov A. - Zhulyabin V. 7346
2.38 1.50 27.05. 07:00
Pavlenko R. - Shagarov O. 7347
2.98 1.33 27.05. 07:00
Hudaiberdiev Z. - Petrov V. 7348
2.01 1.70 27.05. 07:00
Serebrennikov A. - Volkov A. 7349
4.45 1.16 27.05. 07:30
Novikov I. - Ramenskiy I. 7350
2.01 1.70 27.05. 07:30
Pinkovskii P. - Andreev D. 7358
2.01 1.70 27.05. 07:30
Shagarov O. - Serebrennikov A. 7359
1.40 2.68 27.05. 08:00
Petrov V. - Pinkovskii P. 7360
1.84 1.84 27.05. 08:00
Zhulyabin V. - Novikov I. 7361
2.31 1.53 27.05. 08:00
Volkov A. - Pavlenko R. 7389
1.30 3.15 27.05. 08:30
Andreev D. - Hudaiberdiev Z. 7390
1.50 2.38 27.05. 08:30
Ramenskiy I. - Ermilov A. 7391
1.53 2.31 27.05. 08:30
Ermilov A. - Novikov I. 7392
1.84 1.84 27.05. 09:00
Pavlenko R. - Serebrennikov A. 7393
1.22 3.74 27.05. 09:00
Hudaiberdiev Z. - Pinkovskii P. 7394
1.50 2.38 27.05. 09:00
Shagarov O. - Volkov A. 7395
2.16 1.60 27.05. 09:30
Petrov V. - Andreev D. 7396
1.10 5.62 27.05. 09:30
Zhulyabin V. - Ramenskiy I. 7397
1.60 2.16 27.05. 09:30
Yanshaev A. - Ivanov Viktor 7398
1.70 2.01 27.05. 11:00
Meteleshko I. - Babkin A. 7399
3.15 1.30 27.05. 11:00
Gribkov A. - Vakar S. 7400
1.84 1.84 27.05. 11:30
Pandur I. - Sadkov A. 7401
2.58 1.43 27.05. 11:30
Babkin A. - Pandur I. 7402
2.08 1.65 27.05. 12:00
Ivanov Viktor - Gribkov A. 7403
2.08 1.65 27.05. 12:00
Sadkov A. - Meteleshko I. 7404
1.35 2.89 27.05. 12:30
Vakar S. - Yanshaev A. 7405
2.16 1.60 27.05. 12:30
Yanshaev A. - Gribkov A. 7406
1.30 3.15 27.05. 13:00
Meteleshko I. - Pandur I. 7407
4.45 1.16 27.05. 13:00
Babkin A. - Sadkov A. 7408
2.68 1.40 27.05. 13:30
Ivanov Viktor - Vakar S. 7409
1.84 1.84 27.05. 13:30