Ora
Cote
1.01
1000
Meci 1 2 data
Andreev D. - Khudaiberdiyev Z. 7405
1.43 2.58 30.05. 15:00
Ilyukhin E. - Ogai S. 7406
1.12 5.15 30.05. 15:00
Kolesnikov D. - Bazilevskii V. 7408
1.90 1.78 30.05. 15:00
Kirilenko A. - Volkov A. 7409
2.08 1.65 30.05. 15:30
Nemashkalo V. - Molodtsov D. 7410
1.65 2.08 30.05. 15:30
Rakhmanov V. - Pinkovskii P. 7411
1.35 2.89 30.05. 15:30
Bazilevskii V. - Kirilenko A. 7412
2.08 1.65 30.05. 16:00
Khudaiberdiyev Z. - Rakhmanov V. 7413
1.84 1.84 30.05. 16:00
Ogai S. - Nemashkalo V. 7414
2.68 1.40 30.05. 16:00
Molodtsov D. - Ilyukhin E. 7415
3.04 1.32 30.05. 16:30
Pinkovskii P. - Andreev D. 7416
3.04 1.32 30.05. 16:30
Volkov A. - Kolesnikov D. 7417
2.01 1.70 30.05. 16:30
Andreev D. - Rakhmanov V. 7419
2.38 1.50 30.05. 17:00
Ilyukhin E. - Nemashkalo V. 7423
1.20 3.94 30.05. 17:00
Kolesnikov D. - Kirilenko A. 7426
2.26 1.55 30.05. 17:00
Bazilevskii V. - Volkov A. 7427
1.78 1.90 30.05. 17:30
Khudaiberdiyev Z. - Pinkovskii P. 7428
1.21 3.84 30.05. 17:30
Ogai S. - Molodtsov D. 7429
1.55 2.26 30.05. 17:30
Matveyev I. - Vakhnin G. 7237
7.43 1.05 30.05. 19:00
Novikov I. - Ramenskiy I. 7238
2.68 1.40 30.05. 19:00
Safonov V. - Pravednov A. 7239
1.55 2.26 30.05. 19:00
Khomutov S. - Arutiunyan A. 7240
1.84 1.84 30.05. 19:30
Serebrennikov A. - Shagarov O. 7430
4.60 1.15 30.05. 19:30
Zhulyabin V. - Menshikov A. 7431
2.68 1.40 30.05. 19:30
Pravednov A. - Serebrennikov A. 7432
1.70 2.01 30.05. 20:00
Ramenskiy I. - Zhulyabin V. 7434
1.40 2.68 30.05. 20:00
Vakhnin G. - Khomutov S. 7435
1.27 3.34 30.05. 20:00
Arutiunyan A. - Matveyev I. 7436
2.33 1.52 30.05. 20:30
Menshikov A. - Novikov I. 7437
1.70 2.01 30.05. 20:30
Shagarov O. - Safonov V. 7438
1.84 1.84 30.05. 20:30
Matveyev I. - Khomutov S. 7445
1.50 2.38 30.05. 21:00
Novikov I. - Zhulyabin V. 7446
1.84 1.84 30.05. 21:00
Safonov V. - Serebrennikov A. 7447
1.20 3.94 30.05. 21:00
Pravednov A. - Shagarov O. 7448
2.33 1.52 30.05. 21:30
Ramenskiy I. - Menshikov A. 7449
1.55 2.26 30.05. 21:30
Vakhnin G. - Arutiunyan A. 7451
1.10 5.62 30.05. 21:30
Meci 1 2 data
Kuzyo L. - Burylov V. 7053
1.60 2.16 30.05. 15:00
Matiushenko A. - Kebalo D. 7252
2.58 1.43 30.05. 15:00
Gimadeev R. - Kovalenko S. 7059
2.38 1.50 30.05. 15:15
Burylov V. - Masko Y. 7102
2.68 1.40 30.05. 15:30
Kebalo D. - Teteruk M. 7113
1.25 3.48 30.05. 15:30
Zavinskiy S. - Buluy S. 7213
2.08 1.65 30.05. 15:45
Doroshenko A. - Nemchenko D. 7225
1.52 2.33 30.05. 16:00
Kryvorotko Y. - Matiushenko A. 7227
1.84 1.84 30.05. 16:00
Kuzyo L. - Pirveli R. 7251
1.70 2.01 30.05. 16:00
Gimadeev R. - Buluy S. 7253
1.84 1.84 30.05. 16:15
Elkhov A. - Nemchenko D. 7254
1.39 2.72 30.05. 16:30
Matiushenko A. - Kuzyo L. 7258
1.84 1.84 30.05. 16:30
Pirveli R. - Burylov V. 7259
2.01 1.70 30.05. 16:30
Zavinskiy S. - Kovalenko S. 7260
2.08 1.65 30.05. 16:45
Masko Y. - Kebalo D. 7267
1.60 2.16 30.05. 17:00
Teteruk M. - Kryvorotko Y. 7275
1.84 1.84 30.05. 17:00
Gimadeev R. - Zavinskiy S. 7276
2.26 1.55 30.05. 17:15
Burylov V. - Kebalo D. 7277
2.26 1.55 30.05. 17:30
Elkhov A. - Doroshenko A. 7278
1.84 1.84 30.05. 17:30
Kryvorotko Y. - Masko Y. 7279
3.04 1.32 30.05. 17:30
Buluy S. - Kovalenko S. 7280
3.48 1.25 30.05. 17:45
Kuzyo L. - Teteruk M. 7281
1.40 2.68 30.05. 18:00
Pirveli R. - Matiushenko A. 7494
1.90 1.78 30.05. 18:00
Kovalenko S. - Gimadeev R. 7495
1.50 2.38 30.05. 18:15
Matiushenko A. - Burylov V. 7497
1.70 2.01 30.05. 18:30
Teteruk M. - Pirveli R. 7498
2.01 1.70 30.05. 18:30
Buluy S. - Zavinskiy S. 7499
1.65 2.08 30.05. 18:45
Kebalo D. - Kryvorotko Y. 7500
1.52 2.33 30.05. 19:00
Masko Y. - Kuzyo L. 7501
1.50 2.38 30.05. 19:00
Nemchenko D. - Doroshenko A. 7502
2.33 1.52 30.05. 19:00
Buluy S. - Gimadeev R. 7510
1.84 1.84 30.05. 19:15
Burylov V. - Kryvorotko Y. 7511
1.60 2.16 30.05. 19:30