Ora
Cote
1.01
1000
Meci 1 2 data
Ivasiv V. - Aksenin V. 28.03. 17:25
Savchenko A. - Kaptanovskyi A. 7152 1.65 2.08 28.03. 19:10
Kolesnik Y. - Arzanov D. 7100
1.60 2.16 28.03. 19:30
Semenets O. - Kolos M. 7101
2.16 1.60 28.03. 19:35
Tuchkevych V. - Savchenko A. 7153
1.56 2.24 28.03. 19:45
Zaitsev N. - Kolesnik Y. 7349
1.95 1.74 28.03. 20:05
Kolos M. - Zaitsev A. 7162
1.40 2.68 28.03. 20:10
Stelmashchuk S. - Vatsyn I. 7154
1.56 2.24 28.03. 20:20
Semenets O. - Arzanov D. 7348
1.50 2.38 28.03. 20:40
Zaitsev N. - Kolos M. 7350
2.38 1.50 28.03. 20:45
Tuchkevych V. - Stelmashchuk S. 7155
1.72 1.98 28.03. 20:55
Kolos M. - Kolesnik Y. 28.03. 20:55
Zaitsev N. - Zaitsev N. 28.03. 21:00
Semenets O. - Kolesnik Y. 7351
1.88 1.80 28.03. 21:15
Zaitsev A. - Arzanov D. 7352
2.01 1.70 28.03. 21:20
Vatsyn I. - Kaptanovskyi A. 7156
1.84 1.84 28.03. 21:30
Zaitsev N. - Semenets O. 7353
2.16 1.60 28.03. 21:50
Kolos M. - Arzanov D. 7354
1.32 3.04 28.03. 21:55
Kolesnik Y. - Zaitsev A. 7355
1.65 2.08 28.03. 22:25
Mishchenko O. - Rubtsov E. 7147
1.60 2.16 28.03. 23:00
Skachenko S. - Mishchenko O. 7151
1.84 1.84 28.03. 23:30
Ivanov R. - Rubtsov E. 7165
1.65 2.08 29.03. 00:00
Ivanov R. - Mishchenko O. 7206
1.60 2.16 29.03. 00:30
Skachenko S. - Rubtsov E. 7108
1.84 1.84 29.03. 01:00
Ivanov R. - Skachenko S. 7109
1.60 2.16 29.03. 01:30
Rubtsov E. - Mishchenko O. 7218
2.16 1.60 29.03. 02:00
Ivanov R. - Rubtsov E. 7226
1.65 2.08 29.03. 02:30
Skachenko S. - Mishchenko O. 7227
1.84 1.84 29.03. 04:00
Skachenko S. - Rubtsov E. 7228
1.84 1.84 29.03. 04:30
Ivanov R. - Mishchenko O. 7229
1.60 2.16 29.03. 05:00
Skachenko S. - Ivanov R. 7230
2.16 1.60 29.03. 05:30
Meci 1 2 data
Kutuzov O. - Ilyukhin E. 7022
2.01 1.70 28.03. 19:30
Gribkov A. - Arteev T. 7282
1.72 1.98 28.03. 19:30
Ilyukhin E. - Ramenskiy I. 7024
1.84 1.84 28.03. 20:00
Arteev T. - Petrov A. 7283
2.08 1.65 28.03. 20:00
Novikov I. - Kutuzov O. 7026
2.55 1.44 28.03. 20:30
Volkov A. - Gribkov A. 7284
1.72 1.98 28.03. 20:30
Bychkov S. - Smirnov I. 7027
2.01 1.70 28.03. 22:00
Ivanov V. - Rutko D. 7033
1.65 2.08 28.03. 22:00
Nikiforov O. - Yanshaev A. 7038
1.60 2.16 28.03. 22:30
Myagkov S. - Nemashkalo V. 7039
1.44 2.55 28.03. 22:30
Rutko D. - Nikiforov O. 7041
1.65 2.08 28.03. 23:00
Smirnov I. - Myagkov S. 7051
1.99 1.71 28.03. 23:00
Yanshaev A. - Ivanov V. 7065
2.16 1.60 28.03. 23:30
Nemashkalo V. - Bychkov S. 7078
2.08 1.65 28.03. 23:30
Bychkov S. - Myagkov S. 7087
2.33 1.52 29.03. 00:00
Ivanov V. - Nikiforov O. 7088
2.16 1.60 29.03. 00:00
Rutko D. - Yanshaev A. 7089
2.01 1.70 29.03. 00:30
Smirnov I. - Nemashkalo V. 7102
1.35 2.89 29.03. 00:30
Sadkov A. - Smaglyukov V. 7064
1.72 1.98 29.03. 02:00
Mishutin E. - Korolev P. 7082
2.08 1.65 29.03. 02:00
Kuzmin S. - Shirshov V. 7107
2.08 1.65 29.03. 02:30
Bazilevskii V. - Redenkov D. 7110
2.33 1.52 29.03. 02:30
Korolev P. - Bazilevskii V. 7112
1.31 3.09 29.03. 04:00
Smaglyukov V. - Kuzmin S. 7113
2.33 1.52 29.03. 04:00
Redenkov D. - Mishutin E. 7158
1.65 2.08 29.03. 04:30
Shirshov V. - Sadkov A. 7161
2.08 1.65 29.03. 04:30
Sadkov A. - Kuzmin S. 7163
1.72 1.98 29.03. 05:00
Mishutin E. - Bazilevskii V. 7164
1.84 1.84 29.03. 05:00
Korolev P. - Redenkov D. 7231
2.24 1.56 29.03. 05:30
Smaglyukov V. - Shirshov V. 7232
2.08 1.65 29.03. 05:30