Ora
Cote
1.01
1000
Meci 1 2 data
Naida O. - Balakiriev M. 10.04. 08:35
Lytvynov V. - Derevinskyi D. 7089
2.89 1.35 10.04. 09:05
Mrykh M. - Husak B. 7091
2.89 1.35 10.04. 09:10
Kapinus R. - Teteruk M. 7184
1.98 1.72 10.04. 09:30
Derevinskyi A. - Balakiriev M. 7053
1.65 2.08 10.04. 09:35
Demchuk D. - Kondratenko V. 7130
2.38 1.50 10.04. 09:40
Kirsanov K. - Havrysh D. 7099
2.89 1.35 10.04. 09:55
Ivanov V. - Nadporozhskyi O. 7187
1.72 1.98 10.04. 10:00
Derevinskyi D. - Sokolov S. 7141
2.08 1.65 10.04. 10:05
Mrykh M. - Demchuk D. 7152
1.57 2.22 10.04. 10:10
Pirveli R. - Kuzyo L. 7153
2.38 1.50 10.04. 10:25
Kapinus R. - Nadporozhskyi O. 7188
2.89 1.35 10.04. 10:30
Naida O. - Lytvynov V. 7154
1.50 2.38 10.04. 10:35
Husak B. - Kondratenko V. 7155
1.84 1.84 10.04. 10:40
Ivanov V. - Teteruk M. 7189
1.50 2.38 10.04. 11:00
Derevinskyi A. - Derevinskyi D. 7157
1.73 1.96 10.04. 11:05
Demchuk D. - Mrykh M. 7158
2.24 1.56 10.04. 11:10
Kirsanov K. - Kuzyo L. 7161
2.24 1.56 10.04. 11:25
Kapinus R. - Ivanov V. 7204
2.68 1.40 10.04. 11:30
Lytvynov V. - Balakiriev M. 7019
2.22 1.57 10.04. 11:35
Kondratenko V. - Husak B. 7065
1.84 1.84 10.04. 11:40
Fedorchenko A. - Havrysh D. 7092
4.45 1.16 10.04. 11:55
Nadporozhskyi O. - Teteruk M. 7229
1.84 1.84 10.04. 12:00
Naida O. - Sokolov S. 7162
1.50 2.38 10.04. 12:05
Kondratenko V. - Demchuk D. 7163
1.50 2.38 10.04. 12:10
Ivanov V. - Kapinus R. 7230
1.40 2.68 10.04. 12:30
Derevinskyi A. - Lytvynov V. 7164
1.57 2.22 10.04. 12:35
Husak B. - Mrykh M. 7174
1.35 2.89 10.04. 12:40
Kirsanov K. - Fedorchenko A. 7178
1.50 2.38 10.04. 12:55
Teteruk M. - Nadporozhskyi O. 7231
1.84 1.84 10.04. 13:00
Naida O. - Derevinskyi D. 7179
2.89 1.35 10.04. 13:05
Kondratenko V. - Mrykh M. 7180
2.08 1.65 10.04. 13:10
Teteruk M. - Ivanov V. 7233
2.38 1.50 10.04. 13:30
Balakiriev M. - Sokolov S. 7232
2.22 1.57 10.04. 13:35
Husak B. - Demchuk D. 7292
1.35 2.89 10.04. 13:40
Pirveli R. - Havrysh D. 7293
2.38 1.50 10.04. 13:55
Nadporozhskyi O. - Kapinus R. 7237
1.35 2.89 10.04. 14:00
Derevinskyi A. - Naida O. 7295
2.08 1.65 10.04. 14:05
Teteruk M. - Kapinus R. 7242
1.73 1.96 10.04. 14:30
Lytvynov V. - Sokolov S. 7296
3.34 1.27 10.04. 14:35
Pirveli R. - Fedorchenko A. 7297
1.30 3.15 10.04. 14:55
Nadporozhskyi O. - Ivanov V. 7243
1.98 1.72 10.04. 15:00
Derevinskyi D. - Balakiriev M. 7298
2.68 1.40 10.04. 15:05
Kuzyo L. - Havrysh D. 7299
2.31 1.53 10.04. 15:25
Kirsanov K. - Pirveli R. 7300
2.31 1.53 10.04. 15:55
Fedorchenko A. - Kuzyo L. 7301
3.04 1.32 10.04. 16:55
Meci 1 2 data
Bychkov S. - Pavlenko R. 10.04. 08:30
Ivanov V. - Merkushin Y. 10.04. 08:30
Pavlenko R. - Skrebnev A. 7106
1.65 2.08 10.04. 09:00
Merkushin Y. - Bazilevskii V. 7114
1.56 2.24 10.04. 09:00
Gribkov A. - Ivanov V. 7115
1.96 1.73 10.04. 09:30
Minchenkov I. - Bychkov S. 7118
1.84 1.84 10.04. 09:30
Ermilov A. - Sadkov A. 7125
1.60 2.16 10.04. 11:00
Volkov A. - Lyfenko N. 7302
2.58 1.43 10.04. 11:00
Kutuzov O. - Novikov I. 7135
1.88 1.80 10.04. 11:30
Smirnov I. - Petrov A. 7303
1.84 1.84 10.04. 11:30
Sadkov A. - Kutuzov O. 7136
3.94 1.20 10.04. 12:00
Lyfenko N. - Smirnov I. 7304
1.96 1.73 10.04. 12:00
Novikov I. - Ermilov A. 7137
2.31 1.53 10.04. 12:30
Petrov A. - Volkov A. 7305
2.58 1.43 10.04. 12:30
Ermilov A. - Kutuzov O. 7144
1.84 1.84 10.04. 13:00
Volkov A. - Smirnov I. 7306
2.31 1.53 10.04. 13:00
Sadkov A. - Novikov I. 7165
2.38 1.50 10.04. 13:30
Lyfenko N. - Petrov A. 7307
1.88 1.80 10.04. 13:30
Lulikyan A. - Nikiforov O. 7258
1.84 1.84 10.04. 15:00
Pandur I. - Babkin A. 7260
1.72 1.98 10.04. 15:00
Menshikov A. - Kuzmin S. 7261
1.60 2.16 10.04. 15:30
Kryuchkov E. - Arutiunyan A. 7262
1.56 2.24 10.04. 15:30
Babkin A. - Menshikov A. 7264
2.24 1.56 10.04. 16:00
Nikiforov O. - Kryuchkov E. 7265
2.08 1.65 10.04. 16:00
Arutiunyan A. - Lulikyan A. 7273
1.84 1.84 10.04. 16:30
Kuzmin S. - Pandur I. 7274
1.40 2.68 10.04. 16:30
Lulikyan A. - Kryuchkov E. 7275
2.24 1.56 10.04. 17:00
Pandur I. - Menshikov A. 7276
2.89 1.35 10.04. 17:00
Babkin A. - Kuzmin S. 7277
1.98 1.72 10.04. 17:30
Nikiforov O. - Arutiunyan A. 7282
1.84 1.84 10.04. 17:30