Ora
Cote
1.01
1000
Meci 1 2 data
Teteruk M. - Ivanov V. 06.04. 08:40
Bilous V. - Fedorchenko A. 7031
1.48 2.43 06.04. 09:05
Kozachenko A. - Ivanov V. 7276
1.88 1.80 06.04. 09:10
Levshyn A. - Voronenkov V. 7039
1.56 2.24 06.04. 09:30
Sazhniev V. - Moroz K. 7040
1.48 2.43 06.04. 09:35
Teteruk M. - Kapinus R. 7277
1.65 2.08 06.04. 09:40
Reva V. - Tymchenko V. 7041
1.48 2.43 06.04. 09:55
Naplokov O. - Boiko L. 7064
2.58 1.43 06.04. 10:00
Fedorchenko A. - Dukhovenko O. 7077
2.08 1.65 06.04. 10:05
Kozachenko A. - Teteruk M. 7282
1.56 2.24 06.04. 10:10
Syvych V. - Sydorenko A. 7078
1.56 2.24 06.04. 10:25
Levshyn A. - Boiko L. 7083
1.98 1.72 06.04. 10:30
Khitrov V. - Bilous V. 7084
1.56 2.24 06.04. 10:35
Ivanov V. - Kapinus R. 7295
1.60 2.16 06.04. 10:40
Butko V. - Ushakov S. 7021
1.52 2.33 06.04. 10:55
Naplokov O. - Voronenkov V. 7022
1.84 1.84 06.04. 11:00
Sazhniev V. - Fedorchenko A. 7027
1.48 2.43 06.04. 11:05
Reva V. - Sydorenko A. 7033
2.24 1.56 06.04. 11:25
Levshyn A. - Naplokov O. 7044
1.43 2.58 06.04. 11:30
Bilous V. - Moroz K. 7066
1.60 2.16 06.04. 11:35
Ushakov S. - Tymchenko V. 7070
1.53 2.31 06.04. 11:55
Boiko L. - Voronenkov V. 7081
2.16 1.60 06.04. 12:00
Khitrov V. - Dukhovenko O. 7082
2.08 1.65 06.04. 12:05
Syvych V. - Butko V. 7085
1.84 1.84 06.04. 12:25
Sazhniev V. - Bilous V. 7086
2.68 1.40 06.04. 12:35
Reva V. - Ushakov S. 7087
1.56 2.24 06.04. 12:55
Khitrov V. - Fedorchenko A. 7088
1.64 2.10 06.04. 13:05
Butko V. - Sydorenko A. 7090
2.33 1.52 06.04. 13:25
Moroz K. - Dukhovenko O. 7094
1.56 2.24 06.04. 13:35
Syvych V. - Tymchenko V. 7096
1.60 2.16 06.04. 13:55
Sazhniev V. - Khitrov V. 7097
2.68 1.40 06.04. 14:05
Reva V. - Butko V. 7098
1.80 1.88 06.04. 14:25
Bilous V. - Dukhovenko O. 7100
1.60 2.16 06.04. 14:35
Syvych V. - Ushakov S. 7101
1.98 1.72 06.04. 14:55
Fedorchenko A. - Moroz K. 7102
2.58 1.43 06.04. 15:05
Sydorenko A. - Tymchenko V. 7103
1.48 2.43 06.04. 15:25
Reva V. - Syvych V. 7104
1.52 2.33 06.04. 15:55
Butko V. - Tymchenko V. 7107
1.56 2.24 06.04. 16:25
Ushakov S. - Sydorenko A. 7110
1.52 2.33 06.04. 16:55
Meci 1 2 data
Rutko D. - Arutiunyan A. 7258
2.16 1.60 06.04. 09:00
Minchenkov I. - Bychkov S. 7260
1.84 1.84 06.04. 09:00
Yanshaev A. - Ivanov V. 7261
1.73 1.96 06.04. 09:30
Ilyukhin E. - Nemashkalo V. 7262
2.01 1.70 06.04. 09:30
Smirnov I. - Gribkov A. 7264
1.84 1.84 06.04. 11:00
Pavlenko R. - Ermilov A. 7265
1.68 2.03 06.04. 11:00
Petrov A. - Kolesnikov D. 7273
3.94 1.20 06.04. 11:30
Novikov I. - Kutuzov O. 7274
1.84 1.84 06.04. 11:30
Gribkov A. - Petrov A. 7275
1.73 1.96 06.04. 12:00
Ermilov A. - Novikov I. 7293
1.84 1.84 06.04. 12:00
Kolesnikov D. - Smirnov I. 7294
1.73 1.96 06.04. 12:30
Kutuzov O. - Pavlenko R. 7318
1.84 1.84 06.04. 12:30
Smirnov I. - Petrov A. 7319
1.70 2.01 06.04. 13:00
Pavlenko R. - Novikov I. 7320
1.65 2.08 06.04. 13:00
Gribkov A. - Kolesnikov D. 7321
1.95 1.74 06.04. 13:30
Ermilov A. - Kutuzov O. 7322
1.57 2.22 06.04. 13:30
Nikiforov O. - Redenkov D. 7006
1.84 1.84 06.04. 15:00
Kuzmin S. - Pandur I. 7010
1.56 2.24 06.04. 15:00
Khairullin I. - Korolev P. 7014
1.28 3.27 06.04. 15:30
Shirshov V. - Aronov A. 7017
1.35 2.89 06.04. 15:30
Redenkov D. - Khairullin I. 7025
1.72 1.98 06.04. 16:00
Pandur I. - Shirshov V. 7026
1.98 1.72 06.04. 16:00
Aronov A. - Kuzmin S. 7029
1.84 1.84 06.04. 16:30
Korolev P. - Nikiforov O. 7034
4.45 1.16 06.04. 16:30
Nikiforov O. - Khairullin I. 7036
1.72 1.98 06.04. 17:00
Kuzmin S. - Shirshov V. 7037
1.56 2.24 06.04. 17:00
Redenkov D. - Korolev P. 7038
1.65 2.08 06.04. 17:30
Pandur I. - Aronov A. 7042
1.84 1.84 06.04. 17:30