Ora
Cote
1.01
1000
Meci 1 2 data
Team SiNister - Kanga Esports 60048 1. meci
1.35 2.89 26.05. 12:00
Kanga Esports - Team SiNister 60049 2. meci
2.89 1.35 26.05. 13:15
Elevate - Pittsburgh Knights 60050 1. meci
1.60 2.16 26.05. 14:30
Pittsburgh Knights - Elevate 60053 2. meci
2.16 1.60 26.05. 15:45
Okami - Wildcard Gaming 60055 1. meci
2.52 1.45 27.05. 12:00
Wildcard Gaming - Okami 60056 2. meci
1.45 2.52 27.05. 13:15
Ferox - LFO 60059 1. meci
1.80 1.88 27.05. 14:30
LFO - Ferox 60062 2. meci
1.88 1.80 27.05. 15:45